LIKEIT-OHJELMISTOLLA HOMMA HALTUUN


Kuluuko aikasi tuntilistojen tes-tulkkaukseen? Hukutko exceleihin?

Käytätkö sähköpostia ja lappusia tehtäviin, jotka hoituisivat helposti ohjelmistolla?

Takkuaako nykyinen ohjelmistosi? Toimiiko ohjelmistontoimittajasi asiakaspalvelu?

Me tarjoamme ratkaisun.

 

Yritystoiminnan eri osa-alueisiin pureutuvat ratkaisumme ovat kattavia. Oikealla oleva prosessikaavio esittää, miten ne toimivat saumattomasti yhdessä. Kun ohjelmistojen välille ei tarvita ylimääräisiä rajapintoja, on tieto ajantasaista kaikkialla. Ohjelmistollamme otat kunnolla haltuusi koko toimintaprosessin rekrytoinneista palkanmaksuun ja töiden kirjaamisesta niiden laskuttamiseen.

 

Saat ohjelmiston käyttöösi helposti ja nopeasti, sillä tarjoamme sitä sovellusvuokrauksena. Ohjelmistoa käytetään tavallisella internetselaimella, joten mitään erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita. Käyttöönotto ei myöskään vaadi merkittäviä alkuinvestointeja, sillä saat sen käyttöösi kuukausiveloituksella.

 

Voit tutustua tarkemmin ratkaisuihimme oikealla olevan kuvan linkeistä tai vierittämällä tätä sivua alaspäin.

 • icon

  LikeIt CRM

  Asiakkuuksien hallinta hyppysiin.

  Lue lisää

 • icon

  LikeIt HR

  Työhakemukset järjestykseen ja tiedot talteen.

  Lue lisää

 • icon

  LikeIt Tasks

  Ota työtehtävät kontrolliin!

  Lue lisää

 • icon

  LikeIt Invoices

  Helpotusta laskujen hallintaan.

  Lue lisää

 • icon

  LikeIt Payroll

  Palkanlaskenta helposti ja edullisesti.

  Lue lisää

 • icon

  LikeIt Accounting

  Taloushallintaa helposti.

  Lue lisää

LikeIt CRM

Asiakkuuksien hallinta hyppysiin

LikeIt CRM

LikeIt CRM tukee koko myyntiputkea uusasiakashankinnasta kauppojen tekemiseen saakka sekä asiakkuuksiin liittyvien tärkeiden tietojen ja tapahtumien hallintaa. Ohjelmisto huolehtii siitä, että kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat tallessa yhdessä paikassa ja nopeasti löydettävissä. Ohjelmisto mahdollistaa myös tarjous- ja tilauskannan ajantasaisen seurannan. Asiakkailta saadut tilaukset ja toimeksiannot saadaan kirjattua ohjelmistoon. Toimeksiannot voidaan siirtää automaattisesti eteenpäin prosessissa Likeit Tasks:iin työtehtäviksi ja resursoitaviksi.

 

Ohjelmiston ulkoasu voidaan muokata yrityksesi ilmeen näköiseksi. Ohjelmisto on myös saumattomasti laajennettavissa muilla Likeit:n tuotteilla (esim. töiden hallinta, tuntikirjaukset ja laskutus).

Ohjelmiston ominaisuuksia

 • Liidien ja kontaktilistojen hallinta
 • Markkinointi- ja postitusryhmät
 • Asiakkaiden ja yhteystietojen hallinta
 • Tarjouspohjat
 • Viestintähistoria asiakkaiden kanssa
 • Tarjouskannan seuranta
 • Myyntiraportit ja kuvaajat
 • Tapahtumien synkronointi kalentereihin esim. matkapuhelimeen
 • Muistutukset sähköpostilla ja tekstiviestillä

LikeIt HR

Työhakemukset järjestykseen ja tiedot talteen

LikeIt HR

Likeit HR tehostaa työpaikkailmoitusten esittämistä internetsivuillasi ja automatisoi työpaikkahakemusten vastaanoton. Se auttaa hakemusten käsittelyyn liittyvissä tehtävissä, kuten arvioinneissa, viestinnässä ja dokumentoinnissa. Halutessanne ohjelmisto antaa hakijoille käyttäjätunnukset, joilla he pääsevät päivittämään tietojaan. Henkilöstön kehittämisen osalta on tarjolla työkalut osaamisten hallintaan, kehityskeskustelujen käymiseen ja osaamisarviointien tekemiseen.

 

Ohjelmiston ulkoasu voidaan muokata yrityksesi ilmeen näköiseksi. Ohjelmisto on myös saumattomasti laajennettavissa muilla Likeit:n tuotteilla (esim. töiden hallinta, tuntikirjaukset ja resurssien suunnittelu).

Ohjelmiston ominaisuuksia

 • Työpaikkailmoitusten hallinta ja julkaiseminen internet-sivuilla
 • Hakemusten sähköinen vastaanotto, käsittely ja arviointi
 • Rekrytointiprosessin ja -tapahtumien hallinta
 • CV-tietokannan ja resurssi-/sijaispoolin hallintatyökalut
 • Esitäytetyt lomakepohjat esim. työsopimukset ja työtodistukset
 • Rekrytointiviestintä sähköpostitse tai tekstiviesteillä

LikeIt Tasks

Ota työtehtävät kontrolliin!

LikeIt Tasks

LikeIt Tasks –ohjelmisto tarjoaa kaiken, mitä tarvitset työtehtävien hallinnointiin. Työt on helppo jakaa tekijöilleen halutulla tavalla ohjelmiston tukiessa oikeanlaista toimintaprosessia. Myös työvuorojen suunnittelu ja jakaminen on tuettuna. Kalenteripohjainen työtuntien kirjaaminen ja hyväksyminen on helppokäyttöinen ja visuaalinen. Töiden vastaanotto ja tuntikirjaukset hoituvat myös kätevästi matkapuhelimella. Ohjelmisto tarjoaa myös monipuoliset raportit esimerkiksi asiakaskohtaisesti tehdyistä töistä.

 

Ohjelmistolla saat myös automatisoidusti toteutuneet ja hyväksytyt työt palkanmaksuun ja laskutukseen ottamalla käyttöön Likeit Payroll ja Likeit Invoices ratkaisut.

Ohjelmiston ominaisuuksia

 • Asiakkailta tulevien työtilausten hallinta
 • Työvuorojen suunnittelu mm. automaattiset ehdotukset vapaiden aikojan ja osaamisten mukaan
 • Työvuorojen tarjoaminen ja vastaanotto selaimella, tekstiviestillä ja mobiilisovelluksella
 • Toteutuneiden työaikojen kirjaus selaimella, tekstiviestillä ja mobiilisovelluksella
 • Matka- ja kululaskut
 • Lomien hallinta
 • Sähköiset hyväksymiset, myös asiakashyväksynnät
 • Monipuoliset raportit

LikeIt Invoices

Helpotusta laskujen hallintaan

LikeIt Invoices

Likeit Invoices on laskutusohjelmisto, joka hoitaa työtuntien laskutuksen. Laskut muodostuvat automaattisesti hyväksytyistä työtunneista hinnaston mukaisesti. Halutessa laskuja ja työtuntivalintoja voi tehdä myös manuaalisesti. SEPA ja Finvoice -yhteensopiva sähköinen laskutus huolehtii laskujen toimittamisesta asiakkaillenne. Halutessanne voitte toki toimittaa laskut paperimuodossa tai vaikkapa sähköpostin liitteenä. Ohjelmiston tarjoama tuki jatkuu laskujen toimittamisen jälkeen maksutapahtumien seurannalla ja laskutukseen liittyvillä raporteilla.

 

Ohjelmiston ulkoasu voidaan muokata yrityksesi ilmeen näköiseksi. Ohjelmisto toimii tehokkaasti yhteistyössä Likeit Tasks:n kanssa, sillä sen työtunnit siirtyvät automaattisesti laskutukseen. Kun käytössä on myös Likeit Payroll, saatte monipuoliset katelaskelmat talouden seurantaan.

Ohjelmiston ominaisuuksia

 • Sähköinen laskutus, Finvoice
 • Paperi- ja sähköpostilaskujen lähetys
 • Laskujen automaattinen eräluonti ja tulostaminen
 • Monipuolinen tuoterakenne ja hinnoittelumahdollisuudet
 • Yksinkertaiset ja tarpeiden mukaan muokattavat hinnoittelumallit/hinnastot
 • Myyntireskontra
 • Monipuoliset raportit mm. reaaliaikaiset laskutustiedot
 • Pankkiyhteysohjelmisto (SEPA / WebServices -yhteensopiva)

LikeIt Payroll

Palkanlaskentaa helposti ja edullisesti

LikeIt Payroll

Likeit Payroll on palkanlaskentaohjelmisto, jolla saatte työaikakirjausten mukaiset tunnit kätevästi palkanmaksuun. Työtuntien hyväksynnän jälkeen ne siirtyvät automaattisesti palkanlaskennan puolelle muodostaen maksuaineiston. Olemme rakentaneet ohjelmistoon työehtosopimukset, joiden sääntöjen avulla palkkojen laskeminen tapahtuu. Myös lomat, loma-ajan palkat, kulukorvaukset ja lisät huomioidaan automaattisesti työehtosopimusten mukaisesti.

 

Ohjelmisto auttaa myös raportoinneissa muodostaen palkkalistat, sähköiset TYVI-raportit sekä sidosryhmäraportit. Palkkalaskelmat, palkkatodistukset ja palkkakortit muodostuvat työntekijäkohtaisesti ja ne ovat helposti toimitettavissa omistajilleen sähköpostin liitteenä.

Ohjelmiston ominaisuuksia

 • Automaattinen laskenta työehtosopimuksiin perustuen mm. lisä- ja ylityölaskenta
 • Kulukorvaukset ja matkalaskut
 • Loma- ja lomapalkkalaskenta
 • Luontoisedut
 • Palkkalaskelmat, -todistukset ja -raportit
 • Tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti verottajalle
 • Työnantajan maksut, tilitykset ja ilmoitukset
 • Ilmoitukset vakuutusyhtiöille
 • Maksuaineistojen luonti
 • Pankkiyhteysohjelmisto (SEPA / WebServices -yhteensopiva)

LikeIt Accounting

Kirjanpito-ohjelmisto koko yrityksen taloushallintaan

LikeIt Accounting

LikeIt Accounting kirjanpito-ohjelmistomme myötä tarjoamamme ratkaisuvalikoima ei pääty palkkojen maksuun ja laskutuksen hallintaan. Nyt myös kirjanpito hoituu samalla ohjelmistolla – kaikki yksissä kansissa!

 

Yhteistyössä

 

Likeit Economics Oy

Likeit Economics on ammattitaitoinen tilitoimistopalveluita tarjoava yritys. Perehdymme syvällisesti asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin. Siten osaamme tarjota juuri oikeanlaista palvelukonaisuutta.

Sähköinen yhteydenpito on vaivatonta ja nopeaa ja kirjanpitonne on aina ajan tasalla. Kauttamme saat myös henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa aina sitä tarvitessasi.

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.likeit.fi/economics

Ohjelmiston ominaisuuksia

 • Kirjanpito samalla ohjelmalla kuin laskutus ja palkanmaksu
 • Perustilikartta valmiina
 • Laskujen ja palkkojen automaattinen tiliöinti
 • Perusraportit: päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma ja tase
 • Mahdollisuus tehdä ja muokata raportteja erilaisiin tarpeisiin